Komu pomagam
Leczenie:

○ Depresji
○ Nerwic
○ Zaburzeń osobowości w tym borderline
○ Zaburzeń psychosomatycznych
○ Zaburzeń lękowych

  Psychoterapia dla osób z problemami:

○ Kryzysy osobiste, małżeńskie, rodzinne
○ Trudności w relacjach z bliskimi
○ Kłopoty w związkach
○ Uczucie braku satysfakcji
○ Niska samoocena
○ Trudności wychowawcze
○ Lęki
○ Poczucie samotności, izolacji
○ Potrzeba zrozumienia własnych trudności oraz motywów postępowania
○ Problemy wynikające z okresu dorastania
○ Stany depresyjne
○ Inne

  Superwizja psychoterapii
https://kcp.com.pl/polecani-superwizorzy