Jak pracuję
Psychoterapia psychodynamiczna to metoda leczenia oparta na teorii psychoanalitycznej.  Zakłada, że życiem człowieka kierują wewnętrzne nieświadome mechanizmy, które pozwalają bądź też uniemożliwiają realizację deklarowanych celów. Czasem działają wbrew świadomie oczekiwanym zamierzeniom. Często towarzyszą temu objawy somatyczne. Celem psychoterapii jest usunięcie objawów, poznanie osobowości pacjenta oraz umożliwienie mu rozwiązywania wewnętrznych konfliktów poprzez podejmowanie decyzji, a tym samym samorealizację i uzyskiwanie satysfakcji.

W swojej pracy stosuję rozumienie psychoterapii psychodynamicznej opracowane przez zespół Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego pod kierunkiem dra Piotra Drozdowskiego.

Inspiruję się także zasadami terapii opartej na przeniesieniu (TFP – transfered focused psychotherapy) autorstwa prof. Otto Kernberga

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Każda z nich  trwa 45 minut.

Więcej informacji o metodzie można uzyskać na stronach KCPwww.kcp.krakow.pl  i PTPPd www.psychodynamika.pl .