Strona główna
Leczenie:

○ Depresji
○ Nerwic
○ Zaburzeń osobowości, w tym borderline
○ Pomoc psychologiczna w kryzysach osobistych, małżeńskich i rodzinnych
○ Pomoc psychologiczna i konsultacje dotyczące zaburzeń emocjonalnych oraz zachowania dzieci i młodzieży
○ Psychoterapia indywidualna i grupowa
○ Superwizja indywidualna i grupowa
○ Trening interpersonalny
○ Warsztaty psychoedukacyjne i umiejętności społecznych